Η Φωνή του Αγρότη


Είσαι αγρότης; Οι 43 ορολογίες που πρέπει να ξέρεις

Λεξικό εννοιών για γεωργούς και κτηνοτρόφους, με όλες τις ορολογίες που επηρεάζουν τις πληρωμές και που πρέπει να γνωρίζουν οι παραγωγοί.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώσεις 


«Σε πρώτο πλάνο ο αγροτικός τομέας»

Επίσκεψη Κατερίνας Κιτσάκη στην Ένωση Αγρινίου – Σύσκεψη για την αγροτική οικονομία στην Αιτωλοακαρνανία, τα προβλήματα του κλάδου και τις προοπτικές.

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 


Πληρωμή 505 χιλ. ευρώ σε 210 δικαιούχους

Από τις 19/06/2019 έως τις 20/06/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 505.818,71 €.

Διαβάστε περισσότερα

 

Επικαιρότητα 


Ανακοίνωση για το Μέτρο 11: «βιολογικές καλλιέργειες»

Eκδόθηκε η με αριθμ. Πρωτ. 1613/123609/29-05-2019 (ΑΔΑ: 62Χ34653ΠΓ-ΦΟ4) Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4075/182059/31-12-2019 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ‘’Βιολογικές καλλιέργειες’’ του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, καθώς και την με αριθμ. Πρωτ. 1641/125576/31-05-2019 (ΑΔΑ: ΩΞ7Γ4653ΠΓ-ΕΟΩ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης της εν λόγω Πρόσκλησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#