Επικαιρότητα


Εθνικό Απόθεμα: χορηγήθηκαν δικαιώματα αξίας 18,2 εκατ. ευρώ σε 26.690 δικαιούχους

Αναλυτικά οι δικαιούχοι  – Πίνακες με τα συγκεντρωτικά στοιχεία.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Φωνή του Αγρότη


Οι περιβαλλοντικοί στόχοι της μελλοντικής ΚΓΠ

Η μελλοντική Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) θα διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη ενός πλήρως αειφόρου γεωργικού τομέα που υποστηρίζει την περιβαλλοντική φροντίδα, τη δράση για την αλλαγή του κλίματος και τη ζωντανή αγροτική ζωή, παρέχοντας παράλληλα ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα για πάνω από 500 εκατομμύρια καταναλωτές.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#