Ανακοινώσεις 


Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, με κοινωνική διάσταση

Η νέα ΚΑΠ αποσκοπεί στην ανάπτυξη, στήριξη και επένδυση στις αγροτικές περιοχές. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές απαιτήσεις, συνεχίζοντας ταυτόχρονα να προσφέρει ζωτικά, ποιοτικά δημόσια αγαθά.

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρή ενέργεια για όλους

Εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο οι εναπομείναντες φάκελοι για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον ACER.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#