Η Φωνή του Αγρότη


Οδηγίες για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Στο Ν.4036/2012 σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και την ορθολογική χρήση τους, προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η θέσπιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμή 2,6 εκατ. ευρώ σε 188 δικαιούχους

Από τις 02/05/2019 έως τις 06/05/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.604.771,93 €.

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές καλλιέργειες: Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση ελέγχων συμβάσεων

Μέχρι την Παρασκευή 17 Μαΐου η διόρθωση προφανών σφαλμάτων με εκ νέου υποβολή των στοιχείων των συμβάσεων με συμβούλους.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#