Γεωργικές Προειδοποιήσεις  


Πυρηνοτρήτης – Ψύλλα – Γλοιοσπόριο και άμεσες επεμβάσεις στο λιοστάσι

Οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές προς τους ελαιοπαραγωγούς για της επεμβάσεις που αυτή την περίοδο πρέπει να κάνουν, προκειμένου να αποφύγουν προβλήματα που δύνανται να επηρεάσουν την παραγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#