Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Δάκος: ολοκληρωμένη ενημέρωση για τον σημαντικότερο εχθρό της ελιάς

H ζημιά που προκαλεί ο δάκος στον καρπό, αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα προφυλακτικά μέτρα, είναι δυνατό να υπερβεί το 50-60%. H ζημιά είναι ποσοτική και ποιοτική.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ που παρατείνει τις θητείες των Διοικήσεων των Συνεταιρισμών

Με το άρθρο 22 του ΦΕΚ 54/Α της 9ης Απριλίου 2021 (Ν. 4792/9.4.2021) χορηγείται παράταση της διενέργειας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των συνεταιρισμών που έληγε στις 30-4-2021 (σ.σ. αφορά τις Γενικές Συνελεύσεις που αρχικά όφειλαν να διενεργηθούν στις 30-6-2020).

Διαβάστε περισσότερα

 

Ακρόαση για την Πρωτοβουλία «τέλος της εποχής των κλουβιών»

Το τέλος της διατήρησης των εκτρεφόμενων ζώων σε κλουβιά και η νομοθέτηση της απαγόρευσης της χρήσης της, που ζητά η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών «Τέλος της εποχής των κλουβιών», θα βρεθεί σήμερα στο επίκεντρο της δημόσιας ακρόασης που διοργανώνει η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου σε συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις


Συνδεδεμένη βόειου: ο προϋπολογισμός

Καθορίστηκε με υπουργικές αποφάσεις ο ετήσιος προϋπολογισμός για τη συνδεδεμένη ενίσχυση βόειου κρέατος, καθώς και τις  ενισχύσεις για τους ελαιοκαλλιεργητές των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#