Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Ωίδιο στο αμπέλι: πως να το αντιμετωπίσετε

Αξιολογείται ως μια από τις πιο σημαντικές ασθένειες του αµπελιού (ενδηµική), µε σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#