Η Φωνή του Αγρότη


ΟΣΔΕ 2023 και συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας

Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους του καθεστώτος βασικής εισοδηματικής στήριξης, με την προϋπόθεση να είναι νέοι/-ες γεωργοί.

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την υγεία των φυτών

Η EFSA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εταίροι τους στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινούν την εκστρατεία #PlantHealth4Life.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμές επιδομάτων

Σήμερα οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ – Τι θα καταβάλει ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Θετική γνωμοδότηση και για τον ΤΟΕΒ Κατοχής

Προχωρούν οι διαδικασίες  – Προς διακήρυξη το έργο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. ”Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων”

Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών και συναφών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και σε πτυχιούχους τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#