Ανακοινώσεις


Πληρωμές 94,5 εκατ. ευρώ – Τι ακολουθεί

Από τις 12/04/2023 έως τις 26/04/2023 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 94.506.939,13€.

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής στα αγροκτήματα

Η μικροβιακή αντοχή – η ικανότητα των μικροοργανισμών να αντιστέκονται στις αντιμικροβιακές θεραπείες, ιδιαίτερα στα αντιβιοτικά – έχει άμεσο αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων.

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή συμμόρφωση

Σύνδεση της εισοδηματικής στήριξης με την τήρηση των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκη για τον μετασχηματισμό του αγροτικού τομέα

Μεγάλη πρόκληση η παραγωγή περισσότερων τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στο Μελισσοκομικό Μητρώο – Δικαιώματα ενεργού μελισσοκόμου

Αναλυτικά όσα προβλέπει η σχετική τροποποιητική απόφαση.

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση εργατικού δυναμικού: Μπλε Κάρτα – Ενιαία Άδεια

Βελτίωση των νόμιμων οδών εργασίας στην ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωβουλευτές ψηφίζουν υπέρ της προστασίας των ΠΟΠ και των ΠΓΕ για τον οίνο, εκτός EUIPO

Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε υπέρ της προστασίας των ιδιαιτεροτήτων του αμπελοοινικού τομέα κατά τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τις γεωγραφικές ενδείξεις (ΓE) και απέρριψε την ανάθεση της διαχείρισης των σημάτων ποιότητας στο γραφείο για την προστασία σημάτων της ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#