Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση σχετικά με τις πληρωμές συνδεδεμένων και ειδικών καθεστώτων

Σχετικά με τις πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων της περιόδου 2022 και σε συνέχεια των πληρωμών 296 εκ ευρώ που έγιναν από 4 έως 13 Απριλίου σε 225.000 παραγωγούς.

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα


Επικαιροποίηση των προτύπων εμπορίας των αγροδιατροφικών προϊόντων

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των καταναλωτών και της βιωσιμότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#