Ανακοινώσεις


Αγγελία πρόσληψης Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου στην ΑΜΦΙΓΑΛ

Μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος στην περιοχή της Αμφιλοχίας ζητά Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο (Τεχνικοί ΕΠΑΛ/ΙΕΚ – Βοηθοί) για μόνιμη απασχόληση, με ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτοδικείο


Η Ώρα της Γης 2023

Η Ένωση Αγρινίου σταθερός υποστηρικτής της παγκόσμιας πρωτοβουλίας. Σβήνουμε τα φώτα για μια ώρα το Σάββατο 25 Μαρτίου, από τις 20:30 έως τις 21:30.

Διαβάστε περισσότερα

Στη Βουλή ο Μαύρος Ακανθώδης Αλευρώδης

ΥφΑΑΤ Γιώργος Στύλιος: «χρηματοδοτούμε τρόπους αντιμετώπισης του μαύρου αλευρώδους μύκητα και εξετάζουμε λύσεις για τους παραγωγούς».

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζεται η αύξηση στο κόστος παραγωγής

Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία: Ιανουάριος 2023.

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοκόνιο και κοκκοειδή στις ελιές

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στην «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»

Αφορά τη διαδικασία τροποποίησης  – ανάκλησης.

Διαβάστε περισσότερα

Aναθεωρημένοι κανόνες για αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας («κατευθυντήριες γραμμές για την αλιεία»).

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#