Ανακοινώσεις


Νέα Σχέδια Βελτίωσης: η Πρόσκληση

Εξεδόθη η  Πρόσκληση με την οποία το υπουργείο καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, της Δράσης 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης.

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωνή του Αγρότη


Σχέδια Βελτίωσης: 6μηνη παράταση για τις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3

Παράταση της προθεσμίας για έξι επιπλέον μήνες δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης & Τροφίμων  για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων στις Δράσεις: 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020».

Διαβάστε περισσότερα

Παρέμβαση Νεκ. Φαρμάκη για τους ΤΟΕΒ

Επιστολή Ν. Φαρμάκη στους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τρεις προτάσεις για να μην κινδυνεύσει η αρδευτική περίοδος από διακοπές ρευματοδότησης σε ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ.

Διαβάστε περισσότερα

12.000.000 € ενίσχυση στους Μελισσοκόμους

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την Ουκρανική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#