Επικαιρότητα


Ψεκασμοί στο Αγρίνιο για τον Μαύρο Ακανθώδη Αλευρώδη

Λήψη μέτρων για την προσβολή δένδρων σε κοινοχρήστους χώρους από νέο εντομολογικό εχθρό.

Διαβάστε περισσότερα

AKIS: νέες κατευθυντήριες γραμμές αξιολόγησης της ΚΓΠ

Σε ποιο βαθμό η στρατηγική προσέγγιση του Γεωργικού Συστήματος Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) συμβάλλει στην επίτευξη του Διατομεακού Στόχου του εκσυγχρονισμού της ΚΓΠ;

Διαβάστε περισσότερα

Μειώνονται τα επίπεδα αρσενικού στα τρόφιμα

Για την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων και για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Διαβάστε περισσότερα

Eurostat: μειώνεται το εισοδηματικό χάσμα των φύλων στις αγροτικές περιοχές

Το χάσμα των φύλων στην ΕΕ για το μέσο ισοδύναμο καθαρό εισόδημα ήταν κοντά στο 5% κατά την τελευταία δεκαετία. Το 2021, σε απόλυτες τιμές, η διάμεση τιμή για τους άντρες ήταν 18.774 €, σχεδόν 800 € υψηλότερη από αυτή για τις γυναίκες (17.972 €).

Διαβάστε περισσότερα

Δέσμη Fit for 55 – Γιατί μας αφορά

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα η ΕΕ έθεσε στον εαυτό της τον δεσμευτικό στόχο να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#