Ανακοινώσεις


Χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Αύριο η δημοπρασία αγροτεμαχίου 76.521,88 τ.μ. στο κτήμα Λεσινίου

Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για την παραχώρηση κατά χρήση του ανωτέρω αγροτεμαχίου, συνολικής έκτασης 76.521,88 τ.μ., ορίζεται στο ποσό των 15 €/στρ./ έτος (ήτοι 15 * 76,52188 = 1.147,83 €/έτος).

Διαβάστε περισσότερα

Κοιλάδες υδρογόνου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει κοινή δήλωση με ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση της οικονομίας του υδρογόνου στην ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#