Επικαιρότητα


Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη πληρωμή δικαιούχων στο ΜΕΤΡΟ 22

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 η δεύτερη πληρωμή δικαιούχων στο Μέτρο 22 « Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», συνολικού ύψους 1.223.565,50  ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 22: Αυξάνεται στα 94,21 εκατ. ευρώ η δαπάνη για τις ζωοτροφές

Η συνολική δημόσια δαπάνη των εντασσόμενων πράξεων ανέρχεται σε 94.215.903,00 €.

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις μελισσοκόμων

Οι διατάξεις υγιεινής που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή και στις συναφείς εργασίες.

Διαβάστε περισσότερα

 

Bέλτιστες πρακτικές για μείωση των χημικών φυτοφαρμάκων

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια βάση δεδομένων, η οποία παρουσιάζει τις μεθόδους «ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας» οι οποίες είναι διαθέσιμες και συνοδεύεται από μια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και των προοπτικών μελλοντικής τους υιοθέτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#