Αγροτοδικείο


Υποχρεώσεις υπευθύνων εκμεταλλεύσεων παραγωγής γάλακτος

Αναλυτικά όσα προβλέπουν οι κανονισμοί.

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωνή του Αγρότη


Έρευνα: ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα

Ελκυστικό πεδίο δράσης, ιδιαίτερα για τους νέους αγρότες.

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωνή του Αγρότη


Νέα ΚΑΠ και νέοι αγρότες

Ποιοι, πως και με τι ποσά θα ενισχυθούν.

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες φυλές: διοικητικοί έλεγχοι και μετά πληρωμές

Εγκύκλιος Διοικητικού ελέγχου πληρωμής των Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων για τη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή δέσμη μέτρων για αλιεία – υδατοκαλλιέργειες

Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσια οικοσυστήματα: μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και προστασία των οικοσυστημάτων για μεγαλύτερη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#