Ανακοινώσεις


Πληρωμές: Μέτρο 22 – Ενίσχυση ζωοτροφών

Θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές πληρωμές για νεοεισερχόμενους, πολλαπλή συμμόρφωση και ενστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουαρίου 2023

Ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή βεβαιώσεων καταχώρησης πολυγώνου εξαιρουμένου σταθμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ο ΔΑΠΕΕΠ κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4951/2022/04.07.2022 καλεί τους κατόχους των εν λειτουργία εξαιρούμενων σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ να υποβάλουν μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 τη Βεβαίωση Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#