Ανακοινώσεις


Πως οι αγρότες στηρίχθηκαν απ’ τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

Επενδύσεις στον αγροτικό κλάδο, έργα ΑΠΕ και αλιεία – υδατοκαλλιέργειες, μεταξύ των βασικών τομέων που χρηματοδοτήθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις


Βιολογική γεωργία στην ΕΕ: μια δεκαετία ανάπτυξης

Το μερίδιο της γεωργικής γης της ΕΕ στη βιολογική γεωργία αυξήθηκε κατά περισσότερο από 50% την περίοδο 2012-2020, με ετήσια αύξηση 5,7%.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#