Η Φωνή του Αγρότη


Έκθεση: τι θα συμβεί στον αγροκτηνοτροφικό τομέα μέχρι το 2032

Η ανθεκτικότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ έχει δοκιμαστεί πολύ τα τελευταία δύο χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτοδικείο


Μια μεγάλη, χαμένη ευκαιρία

Μια δεκαετία μετά, τα “Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα”, …απλώς δεν υπάρχουν!

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις


You are EU: εκστρατεία για ενεργειακή αυτονομία

Ισχύει για όλους. Αφορά και εσένα.

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία των ζώων: η πρώτη ετήσια έκθεση

Η πρώτη ετήσια έκθεση που προέρχεται από το Παρατηρητήριο του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (WOAH) παρέχει μια περιεκτική άποψη σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών προτύπων για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων από τα μέλη του.

Διαβάστε περισσότερα

500.000 συντάξεις σε 24 μήνες εκδόθηκαν από τον ΕΦΚΑ

Κοντά στις 300.000 οι απονομές μέσα στο 2022 – Στους 2 μήνες ο μέσος χρόνος απονομής.

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικό Παρατηρητήριο: τί είναι και πώς λειτουργεί

Το Αγροτικό Παρατηρητήριο υποστηρίζει την παραγωγή γνώσεων και αποσκοπεί στη βελτίωση της συλλογής και διάδοσης δεδομένων που σχετίζονται με τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#