Η Φωνή του Αγρότη


Αγροπεριβαλλοντικά: όλα τα Προγράμματα της νέας περιόδου

Αναλυτική ενημέρωση για όλα τα προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον: το πλαίσιο, τα ποσά, οι περιοχές παρέμβασης, οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου η Πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης

Μετά από αίτημα του ΣΕΑΜ, πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων του Συνδέσμου και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιου Γεωργαντά.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας στο ΥπΑΑΤ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον εντοπισμό, αξιολόγηση και οριοθέτηση εκτάσεων οριακής ή μηδενικής παραγωγικότητας για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή την παρακολούθηση της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 και να ασκεί τα καθήκοντα σύμφωνα με το άρθρο 124 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/2115.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#