Ανακοινώσεις


1η Κατανομή Εθνικού Αποθέματος

Για πρώτη φορά έγινε κατανομή Εθνικού Αποθέματος σε αιτούντες όπως προβλέπει ο κοινοτικός κανονισμός, χωρίς να γίνει γραμμική μείωση στους ήδη κατόχους  δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

Στις 15 Ιανουαρίου 2023 θα ολοκληρωθεί η διαβούλευση για τη νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης (υπομέτρο 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας).

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση καλλιεργειών: παράταση έως 22 Ιανουαρίου για τις αιτήσεις

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά την 23η Ιανουαρίου 2023 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασθένειες ξύλου στο αμπέλι

Η συχνότητα εμφάνισης των ασθενειών του ξύλου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Δυτική Ελλάδα: τι αλλάζει στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Στα 62.497.500,00 €  ανήλθε η δημόσια δαπάνη.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το 2023

Σε εφαρμογή της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/71867/1033 (ΦΕΚ Β’ 3635/06.08.2021) για την παροχή εγγυήσεων από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, και σε συνέχεια της απόφασης ΡΑΕ 908/22.12.2022, ο Πίνακας Ποσών Εγγύησης για τις δύο Περιόδους Κάλυψης Εγγυήσεων του 2023 δηλαδή από 01.04.2023 έως 30.09.2023 και από 01.10.2023 έως 31.03.2024, έχει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

«Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» ή και πρωτύτερα;

Ζούμε στην εποχή του παγκόσμιου κοπετού για τα είδη που εξαφανίστηκαν και που πρόκειται να εξαφανιστούν τα επόμενα χρόνια και δεν πέρασε ούτε βδομάδα από την υπογραφή της συμφωνίας του Μοντρεάλ για το σταμάτημα της καταστροφής της βιοποικιλότητας. L’ accord de Montréal sur la biodiversité, όπως ονομάστηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#