Η Φωνή του Αγρότη


Ποια δικαιολογητικά αγροτεμαχίων χρειάζονται για τις πληρωμές

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των συμπληρωματικών δικαιολογητικών είναι η Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#