Ανακοινώσεις


Πληρωμές για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα

Αναλυτική ενημέρωση ανά Δράση – Οι προθεσμίες των ενστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την 1η δοκιμαστική εφαρμογή της μεθόδου παρακολούθησης γης (monitoring)

Στην πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης των ΕΑΕ 2022, συμπεριλήφθηκαν τα αγροτεμάχια τα οποία κατά τον έλεγχο μέσω monitoring, προσδιορίστηκαν ως «πράσινα», δηλαδή επιλέξιμα ως προς την δηλωθείσα καλλιέργεια, καθώς σε αυτά, επιβεβαιώθηκε η δηλούμενη καλλιέργεια. Τα αγροτεμάχια αυτά αποτέλεσαν το μεγαλύτερο τμήμα του συνόλου των αγροτεμαχίων που ελέγχθησαν με την μέθοδο αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 9: Νέα παράταση αιτημάτων πληρωμής

Ενημέρωση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 -2020.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#