Αγροτοδικείο


Παραμένει στα ύψη το κόστος παραγωγής

Ο δείκτης τιμών εισροών – εκροών σε γεωργία και κτηνοτροφία τον Ιούνιο του 2022 από την ΕΛΣΤΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες πληρωμές ύψους 40,3 εκατ. ευρώ

Από τις 08/08/2022 έως τις 11/08/2022 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 40.343.290,02 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξέταση ενστάσεων χρηματοδότησης για ένταξη στο Μέτρο 3.1.9

«Εξέταση Ενστάσεων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 – «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» με Κωδικό ΟΠΣ 4994 (Κωδ. Απ. Ένταξης 13839), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#