Η Φωνή του Αγρότη


Πως θα δοθεί φέτος η Ενίσχυση για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας

Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, με την προϋπόθεση να είναι νέοι/-ες γεωργοί.

Διαβάστε περισσότερα

Καταβολή επιδομάτων Ιουλίου 2022

Στις 29 Ιουλίου 2022, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε,  θα καταβληθούν απ’ τον ΟΠΕΚΑ τα εξής επιδόματα:

Διαβάστε περισσότερα

Ας μιλήσουμε για λύσεις στο ενεργειακό ζήτημα

Ο τίτλος προδίδει ακριβώς το περιεχόμενο του κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον

Η ΕΕ σκοπεύει να μετρήσει την πρόοδο όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Κινούμαι Ηλεκτρικά: ξεκινά ο 2ος κύκλος του προγράμματος

Αυξάνεται η επιδότηση για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#