Επικαιρότητα


Νέες αποφάσεις για τη στήριξη των κτηνοτρόφων

Με τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης διευρύνεται ο αριθμός των κτηνοτρόφων που θα λάβουν το 2% για αγορά ζωοτροφών.

Διαβάστε περισσότερα

Στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος η δέσμη Fit for 55

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της Ε.Ε. συνεδριάζουν στις 28 Ιουνίου και θα επιδιώξουν την επίτευξη γενικής προσέγγισης σχετικά με προτάσεις που αποτελούν μέρος της δέσμης Fit for 55, οι οποίες αφορούν την αγορά ανθρακούχων εκπομπών, τις καταβόθρες άνθρακα, τον επιμερισμό των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών, τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά και ένα Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#