Αγροτοδικείο


Ενεργοποιήθηκε το Ταμείο Εγγυήσεων

Ένας καινοτόμος μοχλός ανάπτυξης για τον Ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα.

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα


Έναρξη του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Μέσω της πλατφόρμας, οι οφειλέτες μπορούν – για πρώτη φορά – να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις, όλες τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τις δε οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων, η διευθέτησή τους μπορεί να γίνει σε έως 420 δόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#