Η Φωνή του Αγρότη


Βοσκότοποι: Kριτήρια επιλεξιμότητας

Καθορίστηκαν τα κριτήρια άσκησης κτηνοτροφικής δραστηριότητας και τα κριτήρια επιλεξιμότητας βόσκησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για την εφαρμογή του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου

Διευκρινήσεις σχετικά με τις διαδικασίες εγγραφής, την ενημέρωση του Μητρώου και τις μεταβατικές διαδικασίες για την εφαρμογή του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου, δίνει με εγκύκλιο το υπουργείο.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο 4ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο της Περιφέρειας

Ν. Φαρμάκης: «Ήρθε η ώρα να βγούμε μπροστά για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Φωνή του Αγρότη


Ψηφιακά η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και η μετάκληση εργατών γης

Στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων η υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών καθώς και η έκδοση βεβαίωσης για τη μετάκληση/απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#