Αγροτοδικείο


Δημόσια διαβούλευση για την ευζωία των ζώων

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως τις 21 Ιανουαρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων Παραγωγών

Πριν την διεξαγωγή των ελέγχων είναι δυνατόν να γνωστοποιηθεί η πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος του ελέγχου.

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγικότητα της αγροτικής εργασίας στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1% το 2021

Οι ισχυρότεροι ρυθμοί αύξησης της παραγωγικότητας της αγροτικής εργασίας το 2021 καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+32,9%), στην Ιρλανδία (+16,4%) και στη Γαλλία (+16,3%).

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις Ακτινιδίου προς Τυποποίηση – Συσκευασία

Η ψηφιακή υπηρεσία με τίτλο “Δηλώσεις ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία” λειτουργεί σε εφαρμογή της με αριθ. 9475/136897/10.10.2018 ΥΑ (ΦΕΚ 4728/22.10.2018) “Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων”.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ρύζι: Ευκαιρίες για στήριξη των παραγωγών υποδεικνύει η Κομισιόν

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Γεωργίας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η αγορά ρυζιού της ΕΕ υπήρξε ανθεκτική και δεν παρουσιάζει σημάδια ελλείψεων.

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση Άνθρακα: τι συνεπάγεται για τη γεωργία

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Προτάσεις της Επιτροπής για αφαίρεση, ανακύκλωση και βιώσιμη αποθήκευση άνθρακα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#