Ανακοινώσεις


Εξισωτική αποζημίωση: αναρτήθηκαν οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης

Την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», για το έτος 2021, προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#