Η Φωνή του Αγρότη


Νέα παράταση για μικρά φωτοβολταϊκά και αρδευτικό εξοπλισμό – Δράση 4.1.2

Ως καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των αιτήσεων (οριστικοποίησης) ορίζεται η 25η Ιανουαρίου 2022, ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 19/01/2022.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστροφή 686 εκατ. ευρώ στους ευρωπαίους αγρότες

Μέρος των ποσών που αφαιρέθηκαν από τις άμεσες πληρωμές φέτος θα επιστραφεί στους αγρότες από την 1η Δεκεμβρίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμές γεωργικής γης: Τεράστια διακύμανση σε ολόκληρη την ΕΕ

Η αγορά αρδεύσιμης αρόσιμης γης ήταν πιο ακριβή από τη μη αρδευόμενη αρόσιμη γης σε όλες σχεδόν τις περιοχές.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#