Ανακοινώσεις


Mε 6,7 εκ. ευρώ χρηματοδοτείται τάφρος απορροής στο Λεσίνι

Το έργο, που  θα εκτελεσθεί μέσω δύο υποέργων, α) εργασίες αποκατάστασης βλαβών, καθαρισμού & διάνοιξης τάφρου Γεροπόρου ΤΟΕΒ Λεσινίου, β) Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αναχωμάτων τάφρων Γεροπόρου και  Αγ. Δημητρίου στο ΤΟΕΒ Λεσινίου, περιλαμβάνει εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών  που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Οκτωβρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#