Ανακοινώσεις


Νιτρορύπανση: Ο κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής

Τη σωστή καθοδήγηση για την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών σε όλους τους ασχολούμενους με γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες ώστε να προστατεύουν το περιβάλλον και ταυτόχρονα να διασφαλίζουν το εισόδημά τους παρέχει ο Κώδικας για την προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση.

Διαβάστε περισσότερα

Στις 15 Νοεμβρίου συνέρχεται το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας

Tα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Αλιείας για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης

Με απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σίμου Κεδίκογλου συστήνεται Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή Αλιείας για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εστίες Αφρικανικής Πανώλης σε αγριόχοιρους στα ελληνοβουλαρικά σύνορα

Στη Βουλγαρία για το έτος 2021 έχουν εντοπισθεί από 01.01.2021 έως 09.11.2021, 6 εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 223 εστίες σε αγριόχοιρους.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις

Άρθρο του Γ.Γ.Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκου.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#