Ανακοινώσεις


Σημαντική υπενθύμιση για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη για το έτος 2020 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.4643/2019 (ΦΕΚ 193/3.12.2019, τεύχος Α’).

Η Φωνή του Αγρότη


Οι αγροτικές περιοχές και η μείωση πληθυσμού στην ΕΕ

Οι δημογραφικές μεταβολές μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή πρόκληση για την ΕΕ.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#