Η φωνή του αγρότη


Πιστοποίηση σε περισσότερους από χίλιους παραγωγούς της Ένωσης Αγρινίου

Συνεχίζεται η εκπαίδευση για την απόκτηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων. Περισσότεροι από 1.000 παραγωγοί έχουν πάρει μέχρι σήμερα την πιστοποίηση, μέσω της Ένωσης Αγρινίου. Στο απόλυτο 100% η επιτυχία των παραγωγών μας στις εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Άμεσες επεμβάσεις για τον Πυρηνοτρήτη

Τεχνικό Δελτίο για τους ελαιοπαραγωγούς στις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης από το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ: 1,7 εκατ. σε 207 δικαιούχους

Από τις 18/05/2018 έως τις 22/05/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.756.027,30 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος “Συνεργασία”

Με υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι λεπτομερείς εφαρμογής για τα Υπομέτρα 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.
Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών

Με απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννης Τσιρώνης, για τον χωροταξιακό έλεγχο της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, συγκροτείται ανά Περιφερειακή Ενότητα τριμελής επιτροπή.

 

 

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#