Ανακοινώσεις


Παράταση μέχρι 2 Μαΐου στις αιτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης- σε δύο στάδια η διαδικασία

Με τροποποιητική απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολίτικης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χ. Κασίμης, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στα Σχέδια Βελτίωσης ορίζεται η 2 Μαΐου. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η διαδικασία χωρίζεται σε δύο στάδια, όπου στο δεύτερο , έπειτα από ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος. Καταληκτική ημερομηνία του δεύτερου σταδίου ορίζεται η 5/06/2018.

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία στα μηλοειδή

Τεχνικό Δελτίο με χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς στις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#