Ένωση Αγρινίου
Για τη γραφειοκρατεία των πληρωμών, οι παραγωγοί έχουν τον μεγάλο τους σύμμαχο

Για τη γραφειοκρατεία των πληρωμών, οι παραγωγοί έχουν τον μεγάλο τους σύμμαχο

ΛΑΓΗΕ

Τιμολόγηση ΛΑΓΗΕ και ενημέρωση για την πορεία πληρωμών Φ/Β και εκκρεμοτήτων για την πληρωμή.

Λόγω της μεγάλης εξειδίκευσης  του συνεταιρισμού μας στα αγροτικά κυρίως Φ/Β παρέχει την δυνατότητα στους παραγωγούς που έχουν δικό τους λογιστή να τον διατηρούν και αναλαμβάνουμε εμείς τις εργασίες που αφορούν το φωτοβολταϊκό σταθμό.

Πιο συγκεκριμένα:

Έκδοση τιμολογίων ΛΑΓΗΕ για τους Αγρότες που έχουν στην κατοχή τους Αγροτικό Φωτοβολταϊκό Σταθμό.

  • Αποστολή τιμολογίων προς το ΛΑΓΗΕ καθώς και Φορολογικών και Ασφαλιστικών Ενημεροτήτων για τους Αγρότες που έχουν στην κατοχή τους Αγροτικό Φωτοβολταϊκό Σταθμό ώστε να μην χάνουν προγραμματισμένες πληρωμές λόγω ελλιπών στοιχείων.
  • Παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξης Ασφαλιστικών και Φορολογικών Ενημεροτήτων για τους Αγρότες που έχουν στην κατοχή τους Αγροτικό Φωτοβολταϊκό Σταθμό για την έγκυρη έκδοση και αποστολή τους.