Ένωση Αγρινίου
Για τη γραφειοκρατεία των πληρωμών, οι παραγωγοί έχουν τον μεγάλο τους σύμμαχο

Για τη γραφειοκρατεία των πληρωμών, οι παραγωγοί έχουν τον μεγάλο τους σύμμαχο

ΛΑΓΗΕ

Η Ένωση Αγρινίου αναγνωρίζοντας τη κρισιμότητα της συνεργασίας των παραγωγών με το ΛΑΓΗΕ και της έγκαιρης πληρωμής τους ανέλαβε την παροχή υπηρεσιών, που στόχο έχουν να διευκολύνουν και τα δύο μέρη και να επιταχύνουν, όσο αυτό είναι δυνατό, τις σχετικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

α.  Την καθημερινή επικοινωνία για λογαριασμό των παραγωγών με τα στελέχη του ΛΑΓΗΕ, αλλά και επιτόπιες συναντήσεις στην έδρα του λειτουργού στον Πειραιά,  προς διευθέτηση εκκρεμοτήτων, επίλυση προβλημάτων και επίσπευση διαδικασιών που καθυστερούν. Στόχος μας είναι την πρώτη ημέρα κάθε πληρωμής να εξοφλείται το σύνολο των παραγωγών μελών μας.

β.  Την έκδοση και αποστολή στο ΛΑΓΗΕ φορολογικών και ασφαλιστικών ενημερωτήτων

γ.  Την έκδοση και αποστολή στο ΛΑΓΗΕ των τιμολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας