Ένωση Αγρινίου
Με τη χρήση υπερσύγχρονης τεχνολογίας γίνεται η παρακολούθηση των πάρκων

Με τη χρήση υπερσύγχρονης τεχνολογίας γίνεται η παρακολούθηση των πάρκων

Κέντρο Ελέγχου

Στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρει η Ένωση Αγρινίου έχει εγκαταστήσει ιδιόκτητο ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας που καλύπτει το σύνολο των σταθμών χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές τεχνολογίες επικοινωνίας και συγκεκριμένα δορυφορική, wifi και 3g. Για το σκοπό αυτό έχουν εγκατασταθεί, σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις της Ενωσης και συγκεκριμένους φωτοβολταϊκούς σταθμούς 21 κόμβοι και αναμεταδότες επικοινωνίας.

Από τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις στην περιοχή «Σταδίου» στο Αγρίνιο παρέχονται διαγνωστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες απομακρυσμένης παρακολούθησης, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

Συλλογή στοιχείων και την αποθήκευση των παραμέτρων απόδοσης:

Συλλογή στοιχείων και αποθήκευση προβλημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τις Υπηρεσίες Διορθωτικής Συντήρησης

Διάγνωση στοιχείων με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη ελαττωμάτων

Απομακρυσμένη επίβλεψη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα

Συνεχής καταγραφή εικόνας στο DVR (καταγραφικό) που βρίσκεται εντός του φωτοβολταϊκού πάρκου, με δυνατότητα αναπαραγωγής προηγούμενων καταγραφών των πέντε (5) τουλάχιστον προηγούμενων ημερών.

Μετάδοση εικόνας και συναγερμών από το φωτοβολταϊκό πάρκο

Συντονισμός με την Αστυνομία και άλλα όργανα και Αρχές