Ένωση Αγρινίου
Υπερασπιστήκαμε με σθένος την άποψη ότι οι αγρότες, ως ισότιμοι Έλληνες πολίτες, δικαιούνται να επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά.

Υπερασπιστήκαμε με σθένος την άποψη ότι οι αγρότες, ως ισότιμοι Έλληνες πολίτες, δικαιούνται να επενδύσουν στα φωτοβολταϊκά.

Ιστορικό

α. Έως την ψήφιση του Νόμου για τις ΑΠΕ (Ιούλιος 2010)

Η Ένωση Αγρινίου σε στενή συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ υπήρξε αρωγός και πρωτοστάτησε στις προσπάθειες που έγιναν πριν την ψήφιση του νόμου για της ΑΠΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των αγροτών στην πράσινη ανάπτυξη.

Ο κυρίαρχος λόγος που έγινε αναγκαία η συμμετοχή των αγροτών στις Α.Π.Ε. ήταν η ανάγκη εύρεσης εναλλακτικού - συμπληρωματικού εισοδήματος για τους πληγέντες καπνοπαραγωγούς του Νομού.

Η τελική έκδοση του Νόμου έδωσε προτεραιότητα στην εξέταση των αιτημάτων των αγροτών, κάτι που αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντικό, δεδομένων και των προβλημάτων απορρόφησης ισχύος από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η προτεραιότητα στην εξέταση των αιτημάτων ίσχυσε έως τις 11 Οκτωβρίου 2010.

Οι περιορισμοί ο οποίοι προβλέπονταν αφορούσαν αφενός την ισχύ, όπου ο κάθε αγρότης δεν είχε δικαίωμα να αιτηθεί για ισχύ πέρα των 100kW, και αφετέρου την μεταβίβαση της εγκατάστασης, όπου προβλέπεται ένα διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών από την έναρξη λειτουργίας, έως ότου να είναι δυνατή η μεταβίβαση του σταθμού σε ιδιώτη.

β. Μετά την δημοσίευση του Νόμου για τις ΑΠΕ (Ιούλιος 2010)

Αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου τον Ιούλιο του 2010 ξεκίνησε η προετοιμασία για την υποβολή αιτημάτων στην ΔΕΗ.

Σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ διοργανώθηκαν ημερίδες – παρουσιάσεις ώστε να ενημερωθούν οι παραγωγοί για τη δυνατότητα να επενδύσουν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Δημιουργήθηκε ειδικά στελεχωμένο γραφείο, το οποίο λειτουργούσε έως αργά το βράδυ καθημερινά, προκειμένου τόσο να ενημερώσει όσο και να συλλέξει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την προετοιμασία του φακέλου που κατατέθηκε στη ΔΕΗ.

Δημιουργήθηκαν ομάδες κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού ώστε να γίνουν αυτοψίες καταλληλότητας στα αγροτεμάχια των ενδιαφερομένων. Έγιναν συνολικά πάνω από 1000 αυτοψίες ανά το Νομό.

Ως αποτέλεσμα την πρώτη ημέρα υποδοχής αιτημάτων από τη ΔΕΗ, στις αρχές Σεπτεμβρίου και σε μία επεισοδιακή διαδικασία, η Ένωση ήταν έτοιμη να υποβάλει 200 αιτήματα αγροτών - επενδυτών. Έως τις 11/10 2010 είχαν κατατεθεί περισσότερα από 550 αιτήματα. Τα ενδιαφέρον εξακολουθούσε να είναι μεγάλο αλλά με απόφαση της Ένωσης διακόπηκε σταδιακά η υποδοχή νέων ενδιαφερομένων καθώς ήταν πλέον σαφές ότι το υπάρχον δίκτυο της ΔΕΗ δεν ήταν σε θέση να απορροφήσει επιπλέον ισχύ. Σε διαφορετική περίπτωση είναι βέβαιο ότι αιτήματα θα είχαν ξεπεράσει τα 1000.