Ένωση Αγρινίου
Για την καλή λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων, αναπτύξαμε υπηρεσίες που παρακολουθούν, συντονίζουν, παρεμβαίνουν όπου και όταν χρειάζεται.

Για την καλή λειτουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων, αναπτύξαμε υπηρεσίες που παρακολουθούν, συντονίζουν, παρεμβαίνουν όπου και όταν χρειάζεται.

Διοικητικές Υπηρεσίες

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες εκτελούνται για να επιτρέψουν τη συνεχή λειτουργία του Πάρκου, χωρίς την καθημερινή παρέμβαση του Εργοδότη.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

Διοίκηση επιχειρησιακών επαφών

  • Συντονισμός Ενεργειών με Κατασκευαστές του εγκατεστημένου Εξοπλισμού, σχετικά με τη συντήρηση, την εγγύηση και άλλα ζητήματα.
  • Συντονισμός και επικοινωνία με το ΛΑΓΗΕ για ζητήματα που αφορούν τις πληρωμές των Παραγωγών.
  • Συντονισμός και επικοινωνία με δημόσιους φορείς για φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα των παραγωγών
  • Συντονισμός και επικοινωνία με το ΔΕΔΗΕ με ζητήματα που αφορούν την εκκαθάριση της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και προβλημάτων που κατά καιρούς παρουσιάζονται με το δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένοι οι σταθμοί.

Συντονισμός και επικοινωνία με τις Τράπεζες που έχουν χρηματοδοτήσει τα έργα για ζητήματα που αφορούν τα δάνεια των παραγωγών.

Προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει το σύνολο των προβλεπόμενων υπηρεσιών της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η Ένωση έχει προχωρήσει στην αγορά εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας, συνολικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει από μηχανοκίνητο πλυστικό μηχάνημα έως θερμοκάμερες για τον έλεγχο των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Λόγω, τέλος, της καθυστέρησης που παρατηρήθηκε στην αποστολή ανταλλακτικών και συγκεκριμένα των αντιστροφέων, η ενδεχόμενη βλάβη των οποίων επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του σταθμού, η Ένωση προχώρησε στην προμήθεια ιδιόκτητων αντιστροφέων επιλεγμένων εταιρειών τους οποίους τοποθετεί προσωρινά στους σταθμούς προκειμένου να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία τους. Επιπλέον έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί στοκ φωτοβολταϊκών πλαισίων προκειμένου να είναι σε θέση να αντικαταστήσει αντίστοιχα ελαττωματικά ή σπασμένα.