Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 08 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Συμφωνία για μειωμένο ΦΠΑ σε εφόδια και αγροτικά μηχανήματα

Συμφωνία σχετικά με την Πρόταση Οδηγίας για τους συντελεστές ΦΠΑ στην ΕΕ.

Στην ανάγκη στήριξης των μικρών αγροτών επαναφέροντας το πάγιο ελληνικό αίτημα για την παροχή δυνατότητας εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα καθώς και στο βαμβάκι, ως προϋπόθεση συμφωνίας επί της πρότασης, και εισάγοντας ρήτρα διασφάλισης της δυνατότητας εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα φυτοφάρμακα - λιπάσματα μέχρι και μετά το 2030, εστίασε το υπουργείο Οικονομικών κατά την διάρκεια του τελευταίου Ecofin.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, «η Ελλάδα, επαναφέροντας σταθερά την πολιτική της επιφύλαξη προκειμένου για τη στήριξη των μικρών αγροτών, πέτυχε την ομόφωνη συμφωνία όλων των κρατών-μελών για τη στήριξη του κλάδου σε όλα τα κράτη-μέλη, με την παροχή δυνατότητας εφαρμογής μειωμένων συντελεστών σε βαμβάκι, αγροτικά μηχανήματα και λοιπά βασικά αγροτικά είδη, όταν οι δημοσιονομικές συνθήκες το επιτρέψουν».

Έτσι, επιτεύχθη, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, με ομοφωνία, Πολιτική Συμφωνία των κρατών-μελών στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών Ecofin, ως προς την Πρόταση Οδηγίας για τους συντελεστές ΦΠΑ στην Ε.Ε.

Η Συμφωνία, η οποία θα υλοποιηθεί σε όλα τα κράτη-μέλη από το 2025.