Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Στα 267 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για την εξισωτική

Στα 267 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται τελικά, με τροποποιητική απόφαση ο προϋπολογισμός για την εξισωτική αποζημίωση, αντί των 272 εκατ. ευρώ, που είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Η συνολική δημόσια δαπάνη του Μέτρου 13 1Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (εξισωτική αποζημίωση) για το έτος 2021είναι 267.024.217,53 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

α) για το Υπομέτρο 13.1, δημόσια δαπάνη ύψους 191.700.262,99 ευρώ,

β) για το Υπομέτρο 13.2, δημόσια δαπάνη ύψους 64.345.534,43 ευρώ και

γ) για το Υπομέτρο 13.3, δημόσια δαπάνη ύψους 10.978.420,11 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.