Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παράταση πληρωμής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ 2020

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου παρατείνεται η πληρωμή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ 2020.

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6032/20-12-2021, τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση όσον αφορά στον χρόνο της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς ΕΛΓΑ έτους 2020, από τις 31 - 9 σε 31-12-2021.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.