Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ξεκινά το Αγροτικό Σύμφωνο

Από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι αγροτικοί παράγοντες μπορούν να ενταχθούν στην κοινότητα του Αγροτικού Συμφώνου.

Το Αγροτικό Σύμφωνα (Rural Pact) εγκαινιάζει σήμερα η Κομισιόν. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, η οποία ανακοινώθηκε στο μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021.

Το νέο σύμφωνο αποσκοπεί στην κινητοποίηση των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων μερών για να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των αγροτικών περιοχών. Θα παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να εκφράσουν τη δέσμευσή τους στους στόχους του οράματος και να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή του Αγροτικού Συμφώνου. Η Επιτροπή θα διευκολύνει αυτό το πλαίσιο με εταίρους και δίκτυα και θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα.

Βασισμένο σε ευρείες διαβουλεύσεις με τους πολίτες και τους φορείς της υπαίθρου, το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ εντοπίζει πιεστικές προκλήσεις και υπογραμμίζει ορισμένες από τις πιο υποσχόμενες ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες σε αυτές τις περιοχές. Με την υποστήριξη του Συμφώνου για την Αγροτική Ανάπτυξη και του Σχεδίου Αγροτικής Δράσης που εκδόθηκε από την Επιτροπή, το μακροπρόθεσμο όραμα στοχεύει να καταστήσει τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ ισχυρότερες, πιο συνδεδεμένες, πιο ανθεκτικές και πιο ευημερούσες.

  • Να σημειωθεί ότι από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι αγροτικοί παράγοντες μπορούν να ενταχθούν στην κοινότητα του Αγροτικού Συμφώνου και να μοιραστούν σκέψεις και ιδέες σχετικά με την εφαρμογή και την ανάπτυξή του.

Τον Ιούνιο του 2022, η διάσκεψη υψηλού επιπέδου του Συμφώνου για την Αγροτική Ανάπτυξη θα προσφέρει την ευκαιρία να συγκεντρωθούν όλες οι συνεισφορές και να καθοριστούν οι ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν.