Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μετάβαση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο G- Cloud

Συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

 

Τη μετάβαση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022 στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) προχωρούν σε συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός σε σχετική ανακοίνωση ένας από τους κύριους στόχους και δέσμευση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν «να κάνει πράξη, την κυβερνητική βούληση για τη μεταφορά των εφαρμογών των Δημοσίων Φορέων, στο ενιαίο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud). Για το σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε γόνιμα και αποτελεσματικά με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΓΓΠΣΔΔ».

Το 2020 ο Οργανισμός είχε προχωρήσει στην υλοποίηση της υπηρεσίας kyd.gov.gr ενώ τον Νοέμβριο του 2021, μετά από αίτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ΓΓΠΣΔΔ παραχώρησε στον Οργανισμό την αναγκαία υποδομή, τον εξοπλισμό και τους αποθηκευτικούς πόρους μέσω του Azure Cloud της Microsoft, για την ανάπτυξη των Πληροφοριακών του Συστημάτων, με σκοπό την υποδοχή, της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2022 και των εφαρμογών των Προγραμμάτων της ΚΑΠ 2023-2027, στο ενιαίο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud).

Η διοίκηση του Οργανισμού, «με μεθοδική δουλειά και διευρυμένες συνεργασίες, αναβαθμίζει επιχειρησιακά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ισχυροποιεί τον κεντρικό του ρόλο στο συντονισμό του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο απαιτητικό περιβάλλον της νέας Προγραμματικής Περιόδου».