Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΚΕΟΣΟΕ: εγκαταλελειμμένος ο αμπελώνας χωρίς Δήλωση Συγκομιδής 

Μεταβολές επέρχονται με την υπ’ αρ. 3057/345752/2-12-21 (ΦΕΚ 5822/Β/13.12.21) τροποποιητική απόφαση σχετική με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού, που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των ΚΑΝ(ΕΕ) 2018/273 και 2018/274.

Με την έκδοση των ανωτέρω κανονισμών η ΚΕΟΣΟΕ το 2018 είχε επισημάνει τις σημαντικές αλλαγές που επέρχονται για τις εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας για τις οποίες δεν υποβάλλονται Δηλώσεις Συγκομιδής. Σύμφωνα με τους προαναφερθέντες κανονισμούς θεωρούνται πλέον εγκαταλελειμμένες εκτάσεις, εφόσον δεν καλλιεργούνται για μια 5ετία, προϋπόθεση που εκπληρούται από την υποβολή Δηλώσεων Συγκομιδής.

Δεδομένου ότι οι κανονισμοί εξεδόθησαν τον Δεκέμβριο του 2022 και εφόσον δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Συγκομιδής η έκταση θα θεωρηθεί εγκαταλελειμμένη έως το τέλος του 2022 με αποτέλεσμα, όχι μόνο να μην δύναται να συγκομισθεί από αυτήν σταφυλική παραγωγή, αλλά το σημαντικότερο οι εκτάσεις αυτές να αφαιρεθούν από το εθνικό δυναμικό αμπελώνων της χώρας. Να τονισθεί ότι βάσει των μειωμένων εκτάσεων θα υπολογίζεται το 1% για την χορήγηση νέων Αδειών Φύτευσης (Τροποποίηση άρθρο 7 ΥΑ 3057/345752/2-12-21).

Πέραν αυτής της μεταβολής η τροποποιηθείσα υπουργική απόφαση, περιλαμβάνει μεταβολές στις χορηγούμενες Άδειες Αναφύτευσης και μεταβολές για τις περιπτώσεις παράνομων φυτεύσεων.

Τέλος η υπουργική απόφαση προβλέπει την επιβολή προστίμων για τις περιπτώσεις καθυστέρησης υποβολής Δηλώσεων Συγκομιδής για ένα 15νθήμερο, τα οποία αρχίζουν από τα 100 € όταν η ποσότητα συγκομιθείσας σταφυλικής παραγωγής είναι μικρότερη από ένα τόνο και φθάνει τα 1.500 €, όταν η ποσότητα συγκομιθείσας παραγωγής υπερβαίνει τους 100 τόνους.

Για να δείτε την ΥΑ πατήστε εδώ.