Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εξισωτική αποζημίωση: αναρτήθηκαν οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης

Την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», για το έτος 2021, προβλέπει σχετική υπουργική απόφαση.

Η ένταξη των αιτήσεων αφορούν:

α) το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές»,

β) το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» και

γ) το Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα».

Η συνολική δημόσια δαπάνη του Μέτρου 13 είναι 272.000.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

α) για το Υπομέτρο 13.1, δημόσια δαπάνη ύψους 194.000.000 ευρώ

β) για το Υπομέτρο 13.2, δημόσια δαπάνη ύψους 67.000.000 ευρώ και

γ) για το Υπομέτρο 13.3, δημόσια δαπάνη ύψους 11.000.000 ευρώ.

Οι πίνακες παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, καταχωρούνται στο ΟΠΣΑΑ, και περιλαμβάνουν το μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης της αίτησης στήριξης/πληρωμής, τον τίτλο και τον προϋπολογισμό κάθε πράξης καθώς και την επιλέξιμη έκταση.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση EΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών και στο Τμήμα Επιδοτήσεων της Ένωσης Αγρινίου, στα γραφεία του Συνεταιρισμού, δίπλα απ' την τράπεζα (κεντρική είσοδος από Παλαμά). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 - 69034.