Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εγκρίθηκε 1,5 εκατ. ευρώ για τους γενετικούς πόρους

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της Πράξης «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020 με αδιάθετα υπόλοιπα από προηγούμενη έγκριση διάθεσης πίστωσης.

Την διάθεση πίστωσης ποσού 1.516.836,56 ευρώ για τους «Γενετικούς Πόρους στην Κτηνοτροφία», στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 Μέτρο 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους της Δράσης.

Από το παραπάνω ποσό των 1.516.836,56 ευρώ, ποσό ύψους 516.836,56 ευρώ αφορά αδιάθετο υπόλοιπο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 1.000.000 ευρώ.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.