Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 09 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προσκλήσεις ΟΕΦ οργάνωσης παραγωγών Α. Σ. Νεάπολης - Προσκλήσεις 2021-2022

Δείτε αναλυτικά όλες τις προσκλήσεις.

Πρόσκληση 1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ στην εφαρμογή των δραστηριοτήτων του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, για την διετία 2021- 2022.

  • Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε

Πρόσκληση 2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που αφορούν έργα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, για την διετία 2021-2022.

  • Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.

Πρόσκληση 3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού που αφορά στη δράση Βiv του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛ Η Σ Α Γ Ρ Ι Ν Ι ΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022.

  • Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε  ΕΔΩ.

Πρόσκληση 4

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δράσης Δi.3 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών ελαιοραβδιστικών» του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, όπως ισχύουν, περιόδου 2021-2022.

  • Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ.