Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 09 Νοεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μετάβαση προς βιώσιμα και ανθεκτικά στο κλίμα συστήματα τροφίμων

COP26: οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την ανάγκη για βιώσιμα συστήματα τροφίμων για τη διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Στις 5 Νοεμβρίου 2021, οι χώρες που συμμετείχαν στη COP26, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τη γεωργία, συμφώνησαν στην ανάγκη μετάβασης προς βιώσιμα και ανθεκτικά στο κλίμα συστήματα τροφίμων , λαμβάνοντας υπόψη την ευπάθεια της γεωργίας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Αναγνώρισαν ότι αυτή η μετάβαση θα είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και τον τερματισμό της πείνας σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και για την επίτευξη κλιματικών στόχων, όπως η μείωση των εκπομπών.

Πιο συγκεκριμένα, για την επίτευξη αυτής της μετάβασης, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν τον βασικό ρόλο σε:

  • πρακτικές διαχείρισης του εδάφους και των θρεπτικών ουσιών, με βέλτιστη χρήση των θρεπτικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των οργανικών λιπασμάτων και της ενισχυμένης διαχείρισης της κοπριάς
  • κτηνοτροφικά συστήματα με βιώσιμη διαχείριση, με έμφαση στη  βελτίωση της υγείας των ζώων

Επιπλέον, τόνισαν τη σημασία της κλιμάκωσης της υποστήριξης και των πόρων για την επίτευξη χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμων και ανθεκτικών στο κλίμα γεωργικών συστημάτων.